Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Telefónny zoznam

Sekretariát riaditeľa

056 / 641 96 11

 

Hlavné telefónne číslo

056 / 641 96 + priradená klapka

 

Faxové číslo

056 / 641 96 00

 

Zoznam priradený klapiek

10 – riaditeľ RNS / e-mail: riaditelrns@lekosonline.sk

11 – sekretariát riaditeľa / e-mail: sekretariatrns@lekosonline.sk

12 – námestník HTÚ / e-mail: namestnikrns@lekosonline.sk

13 – referent pre styk s poisťovňami / e-mail: poistovnerns@lekosonline.sk

14 – ekonóm, učtáreň / e-mail: ekonomrns@lekosonline.sk

15 – PaM / e-mail: mzdoverns@lekosonline.sk

20 – kuchyňa

21 – asistent výživy, sklad

22 – údržba

25 – kotolňa

26 – asistent poštovej agendy

43 – interné oddelenie primár

31 – interné oddelenie vedúca sestra / e-mail: internerns@lekosonline.sk

32 – interné oddelenie lekár 35 – interné oddelenie sestry

 

38 – LDCH ONS primár 39 – LDCH ONS vedúca sestra / e-mail: ldchrns@lekosonline.sk 40 – LDCH ONS sestry 44 – LDCH ONS lekár

 

27, 28 – RDG, USG pracovisko / e-mail: rtg@rn-sobrance.sk 36, 37 – OKB laboratórium / e-mail: okbrns@lekosonline.sk

 

41 – Ambulancia pneumológie a ftizeológie 42 – interná a endoskopická ambulancia 45 – rehabilitačná ambulancia

 

NZZ-Neštátne zdravotnícke zariadenia

16 – NZZ interná ambulancia sestra p. Goblová / MUDr. Kostovčík /

17 – NZZ interná ambulancia lekár MUDr. Kostovčík

30 – NZZ psychologická ambulancia PhDr. Rošková

34 – NZZ chirurgická ambulancia MUDr. Bodo

 

23 – ZpS a ZOS -Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti

24 – ZpS a ZOS -Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti / e-mail: ddrns@lekosonline.sk 1

8 – Dopravná zdravotná služba / DOZAS /

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa