Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

LDCH-ONS

Liečebňa dlhodobo chorých - ochorenia nervového systému

 

Vznik

V roku 2001 v rámci reprofilizácie nemocnice v Sobranciach vzniklo špecializované pracovisko zamerané na komplexnú edikamentóznu a rehabilitačnú liečbu pacientov s vaskulárnymi ochoreniami nervového systému.

 

Činnosť LDCH – ONS

 • poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o pacientov s klinickými príznakmi dysfunkcie nervového systému prevažne vaskulárnej genézy.

Dominujúcou súčasťou LDCH – ONS je neurorehabilitačná liečba s poskytovaním komplexného individuálneho postupu pod vedením lekára FBLR, neurológa, internistu a klinického psychológa. Pracovisko má nadregionálny charakter, prevažne sú hospitalizovaní pacienti z Košického kraja, prípadne iného po konzultácii s príslušnou poisťovňou.    

Štruktúra pacientov

 • postakútne štádium ochorenia po vydiferencovaní a stabilizácií stavu na odporúčanie neurológa,
 • chronické ochorenie v ambulantnej neurologickej starostlivosti s poruchami lokomócie.

K prijatiu sú preferovaní pacienti, u ktorých možno očakávať významné zlepšenie zdravotného stavu s cieľom začlenenia pacienta do života, zníženia závislosti na cudzej pomoci, vytvorenia vnútornej rovnováhy a tým aj zlepšenie kvality života.   Prijímanie pacientov sa realizuje formou zaslania žiadosti o prijatie, ktorú vypisuje alebo potvrdzuje neurológ, prípadne telefonickou konzultáciou s pracoviskom. Prílohou k žiadosti sú správy z hospitalizácie eventuálne ambulantné nálezy.    

Personálne zabezpečenie oddelenia

 • lekár s neurologickou kvalifikáciou,
 • lekár s kvalifikáciou FBLR,
 • logopéd,
 • rehabilitační asistenti,
 • masér,
 • fyzioterapeut,
 • sestry,
 • sanitári,
 • pomocní pracovníci v zdravotníctve.

 

Lôžková časť

 • poskytuje 1-, 2-, 3- lôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením, TV a rozhlasom,
 • možnosť sprievodcu pacienta.

 

Kontakty

 

MUDr. Renáta Kicová
primár

mobil: 0907 973 510

telefón: 056 / 641 96 38

  

MUDr. Ganna Tovtyn
MUDr. Andrea Bartošová

MUDr. Stanislav Serenčko

lekár
telefón: 056 / 641 96 44
Mgr. Dufincová Lucia
vedúca sestra LDCH-ONS
telefón: 056 / 641 96 39

 

Izba sestier

telefón: 056 / 641 96 40

e-mail: ldchrns@lekosonline.sk

 

Žiadosť o prijatie do LDCH – ONS nájdete nižšie v prílohe:

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

 • VšZP
 • Dôvera zdravotná poisťovňa
 • Union zdravotná poisťovňa