Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Správna rada

Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Všetkých členov správnej rady vymenúva zakladateľ. Správna rada má päť členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

 

MUDr. Lucia Miháliková

Predseda

Ing. Ján Sklár

Podpredseda

 

Členovia: MUDr. Martina Muchová,
                 MUDr. Ján Rovňak,
                 MVDr. Boleslav Lešo,
                 Ing. Zdenko Kondik,
                 Bc. Michaela Kováčová

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa