Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Pokyny pre pacientov pred hospitalizácoiu

Na hospitalizáciu si so sebou prineste:

 • doklad totožnosti,
 • preukaz poistenca,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • odporúčanie na hospitalizáciu,
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
 • preukaz ZŤP, ak ste držiteľom,
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené,
 • hygienické potreby,
 • domácu obuv,
 • pyžamo,
 • župan,
 • uteráky,
 • lieky, ktoré toho času užívate, v originálnom balení, zoznam liekov a ich dávkovanie (upovedomte o tom ošetrujúceho lekára).

Odporúčame nebrať si so sebou zbytočne vyššiu sumu peňazí ako je nevyhnutne potrebné, ani iné cennosti. V prípade, že ich z nejakého dôvodu máte pri sebe, odporúčame uschovať si ich v nemocničnom trezore. Viac informácií poskytne vedúca sestra na internom oddelení.

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

 • VšZP
 • Dôvera zdravotná poisťovňa
 • Union zdravotná poisťovňa