Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Súčasnosť

Spádové územie Regionálnej nemocnice Sobrance, n. o . je územie okresu Sobrance o rozlohe 538 km2, s počtom obyvateľov viac ako 24 000, ktorí žijú v 47 obciach.

Sídlo RN Sobrance, n. o. je situované v geografickom strede spádového územia.

Na juhu má územie rovinný charakter, na severe prechádza do podhorského až členitého horského terénu Vihorlatských vrchov. Stredom spádového územia prechádza cestná komunikácia európskeho významu E 50.

Východná hranica okresu je zároveň štátnou hranicou Slovenskej republiky s Ukrajinou v dĺžke 35,7 km, (Schengenskou hranicou, hranicou EÚ) s medzinárodným cestným hraničným prechodom vo Vyšnom Nemeckom a cestnými komunikáciami k hraničnému prechodu Ubľa.

Štatutárny zástupca Ing. Štefan Staško, vtedajší primátor mesta Sobrance zakladá podľa zákona č. 213/1997 Z.z. v znení zákona č. 35/2002 Z.z., o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

Názov organizácie: Regionálna nemocnica Sobrance , n. o . Sídlo: Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance, IČO: 35582391. Deň vzniku: 09. 11. 2006. Riaditeľ RNS, n. o. – štatutárny orgán – MUDr. Irena Remáčová, od 24. 7. 2007 MVDr. Marián Petro, od 01.02.2015 MUDr. Ján Biačko, od 01.01.2019 MUDr. Ondrej Copák, od 06.06.2023 – súčasnosť Mgr. Tatiana Maximová.

RNS, n. o. ako nezisková organizácia začala svoju činnosť 01.01.2007 a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva tieto činnosti :

  • špecializovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore: – vnútorné lekárstvo (interné oddelenie vrátane ústavnej pohotovostnej služby) a – liečebňa dlhodobo chorých pre ochorenia nervového systému (LDCH-ONS),
  • špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore: – vnútorné lekárstvo – pneumológia a ftizeológia vrátane kalmetizácie a funkčnej diagnostiky – neurológia – fyzatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR),
  • spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ): – rádiodiagnostika – sonografická diagnostika – klinická biochémia – hematológia – endoskopia,
  • služby sociálnej starostlivosti: – Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby,
  • pomocné prevádzky: – liečebná výživa – kuchyňa – kotolňa – údržba.

 

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa