Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Pomohli nám

Ako nezisková organizácia sme veľmi radi, že nám pomáhajú ľudia, ktorí si vážia našu prácu. Vaša pomoc nám neustále umožňuje zlepšovať a skvalitňovať naše činnosti. Či už je to pomoc finančná alebo materiálna, každá má svoj význam tým, že dokáže spríjemniť pracovné prostredie našich zdravotníkov, ale aj nemocničné lôžko pacienta a v neposlednom rade prispieť k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

ROK 2021

Emilía Žeňuchová – konateľka spoločnosti Slovakia Trend Export-Import, s. r. o., darovala krásne kožené kreslá, ktoré zútulnia priestory oddelenia LDCH-ONS a Zariadenia pre seniorov a poslúžia tak pacientom, klientom ako aj personálu nemocnice.

 

 

       

ROK 2020

Naša zamestnankyňa Mgr. Birovčáková Lenka venovala oddeleniam ochladzovače vzduchu.

Pani Gejgušová venovala nášmu zdravotníckemu zariadeniu LCD televízory.

 

ROK 2019

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR – zakúpila vybavenie a to prístroj na magnetoterapiu, rehabilitačný prístroj, zdvihák pre imobilných pacientov, hydraulické sprchovacie lôžko, masážne lôžko G-aparát a ďalšie vybavenie pre Liečebňu dlhodobo chorých a Zariadenie sociálnych služieb.

Rád maltézskych rytierov – nočné stolíky pre všetky lôžkové pracoviská.

Nemecký červený kríž – polohovacie postele 38 kusov pre všetky lôžkové oddelenia.

 

.  

 

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa