Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Certifikát

Certifikácia Regionálnej nemocnice Sobrance, n. o. podľa STN  EN ISO 9001

Regionálna nemocnica Sobrance n. o., sa začala pripravovať na zavedenie systému manažérstva kvality v roku 2005 ešte ako Regionálna nemocnica s poliklinikou Sobrance .

Spolupracovala s profesionálnou firmou Emark , ktorá urobila analýzu skutkového stavu systému manažérstva kvality vnašej nemocnici. Vedením nemocnice bola menovaná rada kvality, zmocnenec pre kvalitu , manažér kvality , interní audítori , ktorí absolvovali školenia na tieto funkcie. Boli vypracované procesné listy na každý úsek nemocnice.

Výsledok tejto náročnej práce bol certifikačný audit, ktorý bol vykonaný dňa 18.12.2006, certifikačnou spoločnosťou CERTIKOM.

Nemocnica takzískala Certifikát ,ktorým bolo potvrdené, že organizácia zaviedla aaplikuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2000 voblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej starostlivosti aspoločných vyšetrovacích aliečebných zložiek.

Následne každý rok vykonával Certifikačný orgán CERTICOM dozor nad systémom manažérstva kvality formou kontrolného auditu, ktorý organizácia úspešne obhajovala.

Dňa 30.11.2018 bola Regionálna nemocnica Sobrance n. o RE – certifikovaná na nové požiadavky normy ISO 9001: 2015 na Systém manažérstva kvality. Audit prebehol pod vedením certifikačnej spoločnosti CERTIKOM.

Nemocnica tak opakovane potvrdila efektívnosť aprimeranosť zavedeného systému manažérstva kvality. Splnila tak požiadavky medzinárodného štandardu za účelom zlepšovania azvyšovania kvality poskytovaných služieb, ktorých cieľom je spokojnosť všetkých klientov.

 

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa