Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

O nemocnici

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. je situovaná v geografickom strede spádového územia okresu Sobrance o rozlohe 538 km2, s počtom obyvateľov 23 700, ktorí žijú v 47 obciach. Ako nezisková organizácia začala svoju činnosť 1.1.2007.

Potreba existencie nemocnice vychádza z epidemiologickej situácie chorobnosti v regióne okresu Sobrance. Neustále stúpajúci výskyt pacientov po akútnych mozgovo-cievnych príhodách dáva príležitosť ich liečby v našom lôžkovom zariadení, ktoré poskytuje jedinečné možnosti na zlepšenie ich zdravotného stavu. Zároveň to umožňuje rast kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov a plánovaných výkonov.

Keďže sa nemocnica nachádza v blízkosti Ukrajiny a je prakticky nemocnicou prvého kontaktu v schengenskom priestore, tak je schopná podávať pomocnú ruku nielen pacientom z okresu Sobrance, ale aj všetkým ľuďom pohybujúcim sa v tomto priestore.

Špecializovaná nemocnica poskytuje:
Špecializovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore:

 • vnútorné lekárstvo (vrátane ústavnej pohotovostnej služby) a JIS
 • liečebňa dlhodobo chorých pre ochorenia nervového systému (LDCH-ONS)

Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore:

 • vnútorné lekárstvo
 • pneumológia a ftizeológia
 • neurológia
 • fyzatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR)

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ):

 • rádiodiagnostika
 • sonografická diagnostika
 • klinická biochémia
 • hematológia
 • endoskopia

Služby sociálnej starostlivosti:

 • zariadenie pre seniorov
 • zariadenie opatrovateľskej starostlivosti

 

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

 • VšZP
 • Dôvera zdravotná poisťovňa
 • Union zdravotná poisťovňa