Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Riaditeľ

Dňom 06.06.2023 prevzala funkciu riaditeľa RNS, n. o. rozhodnutím Správnej rady Mgr. Tatiana MAXIMOVÁ.  V rezorte zdravotníctva pôsobí už od roku 1992, od roku 1998 začala vykonávať povolanie zdravotnej sestry v RNS, n. o.  Od roku 2009 zastáva funkciu vedúcej sestry. V roku 2010 ukončila vysokoškolské štúdium II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo.  V roku 2012 získala špecializáciu v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva.  Svoju odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v oblasti riadenia zvýšila ďalším špecializačným štúdium v odbore zdravotnícky manažment a financovanie zameraný na riadenie v oblasti poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch zdravotníckych zariadeniach. Jej celoživotné pôsobenie v Regionálnej nemocnici Sobrance, n. o. je tak hodnotným základom a veľkým prínosom pre pôsobenie v tejto riadiacej funkcii.

 

„Mojím cieľom je predovšetkým zachovať ekonomickú a personálnu stabilitu nemocnice, ktorá je zásadným faktorom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sme nemocnicou prvého kontaktu v Schengenskom priestore, naše postavenie je kľúčové z hľadiska časovej dostupnosti, keďže pri záchrane života častokrát rozhodujú minúty. Našou misiou je venovať všetky sily, rokmi zúročené vedomosti a zručnosti v prospech pomoci, záchrane a starostlivosti o pacienta.“

 

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa