Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Dozorná rada má najmenej troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada.

 

Ing. Anna Sedláková - predseda

MUDr. Peter Kostrej - podpredseda

 

Členovia: MUDr. Daniela Krupová,
                 Ing. Jana Rokytová, MBA,
                 Ing. Marián Falis,
                 Mgr. Peter Čurpakovič,
                 Mgr. Lívia Bušová

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa