Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Dozorná rada má najmenej troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada.

 

MUDr. Peter Kostrej - predseda

Ing. Maroš Kováč - podpredseda

 

Členovia: Ing. Jana Rokytová, MBA, Mgr. Lívia Bušová

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa