Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

RDG, USG, OKB /laboratórium/

Rádiodiagnostické a ultrasonografické pracovisko

 

RDG pracovisko poskytuje skiagrafické vyšetrenia – skeletu, hrudných a brušných orgánov pre zariadenia ambulantnej ako aj nemocničnej starostlivosti hospitalizovaných pacientov v rozsahu určenom prístrojovým, personálnym a materiálnym vybavením pracoviska. Výstup rtg snímky v digitálnej podobe (CD) výrazne skvalitňuje a zrýchľuje uchovávanie a prenos dát (systém PACS).

USG pracovisko poskytuje ultrazvukové vyšetrenia podľa indikácie lekára (parenchýmových orgánov dutiny brušnej, mäkkých tkanív a pod.) ako aj dopplerovské vyšetrenie ciev.

Vyšetrenia sú realizované na základe žiadanky od obvodného alebo odborného lekára po objednaní. Na USG vyšetrenie je potrebné sa objednať vopred.

RDG a USG pracovisko je súčasťou spoločných vyšetrovacích zložiek.

 

Prevádzkové hodiny

Pondelok - Piatok   07:30 – 15:30 hod.

E-mail: rtg@rn-sobrance.sk

Tel. číslo: 056/641 96 27

 

Odborný garant

MUDr. Peter Vician

 Lekár

MUDr. Peter Vician
MUDr. Viktor Radvanský

 

Umiestnenie

Pracoviská sa nachádzajú v suteréne budovy nemocnice.

 

Oddelenie klinickej biochémie

  OKB vykonáva biochemické vyšetrenia vo vzorkách biologického materiálu biochemickými analýzami a interpretáciou výsledkov sa odbor podieľa na diagnostike, terapií, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení. Vyšetrenia sú realizované na základe žiadanky od obvodného alebo odborného lekára.  

 

Prevádzkové hodiny

Pondelok - Piatok   07:30 – 15:30 hod.

 

Odborný garant

Ing. Zuzana Maximová

Kontakt Tel.: 056 / 641 96 37

E-mail: okbrns@lekosonline.sk

 

Umiestnenie

OKB sa nachádza v suteréne budovy nemocnice.

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa