Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Interná ambulancia – ambulancia vnútorného lekárstva

Je odborná špecializovaná ambulancia zo zameraním na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení vnútorných orgánov, vrátane predoperačných vyšetrení pred plánovanými operačnými výkonmi.  

 

Lekári

MUDr. Peter Kostrej
MUDr. Peter Štefanko

Sestra

Bc. Jana Petrová

   

Echokardiografické vyšetrenie srdca

MUDr. Peter Juhás
Lekár
Mgr. Tatiana Maximová
sestra

 

Umiestnenie

prízemie

tel.: 056 / 6419642

e-mail: internerns@lekosonline.sk  

Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok  07:30 hod. – 11:30 hod.

 

Druhy výkonov:

  • odber biologického materiálu (krv, moč, výtery),
  • vyhotovenie EKG záznamu s následným vyhodnotením,
  • fyzikálne vyšetrenie pacienta vrátane merania TK a odobratia anamnézy,
  • podanie i.v., i.m., s.c. liečby,
  • vyhotovenie lekárskej správy.

Na internej ambulancii realizujeme aj echokardiografické vyšetrenie srdca (ultrazvukové vyšetrenie srdca) kardiológom, na ktoré je pacient indikovaný ošetrujúcim lekárom.  

Ak si to zdravotný stav pacienta vyžaduje, ošetrujúci lekár ho následne odošle na hospitalizáciu na internom oddelení.  

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa