Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

2% podielových daní

Regionálna nemocnica Sobrance, n.o., v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, sa obracia na Vás s prosbou o poskytnutie 2 % zo zaplatenej dane z príjmov, ktoré môžu napomáhať k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti.   Dovoľte preto, aby sme Vás oslovili a poukázali na možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane z príjmu. Darovaním časti dane máte jedinečnú možnosť podporiť našu neziskovú organizáciu, ktorá už niekoľko rokov poskytuje kvalitné a významné služby v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb v regióne okresu Sobrance. Prostriedky z 2% Vašich daní budú použité na rozvoj jednotlivých pracovísk, oddelení, vzdelávanie zdravotníckeho personálu a ďalšie skvalitnenie poskytovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.   Veríme, že aj vďaka Vašej priazni získame finančné prostriedky, ktoré budeme môcť použiť v prospech našich pacientov.   ĎAKUJEME VÁM!

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa